ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
บทที่ 2
สาระสำคัญ
 
       โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ซึ่งในหน่วยนี้เราจะได้รู้จักกับการตกแต่งภาพเบื้องต้น เช่น การตกแต่งภาพแบบวินเทจ(Vintage) การสร้างภาพการ์ตูนอย่างง่าย การทำใบหน้าไร้สิว และการทำหุ่นสวยหน้าเรียวโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ซึ่งในหน่วยนี้เราจะได้รู้จักกับการตกแต่งภาพเบื้องต้น เช่น การตกแต่งภาพแบบวินเทจ(Vintage) การสร้างภาพการ์ตูนอย่างง่าย การทำใบหน้าไร้สิว และการทำหุ่นสวยหน้าเรียว
จุดประสงค์การเรียนรู้
 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการตกแต่งภาพแบบวินเทจ (Vintage) ในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ (K)
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำภาพการ์ตูนอย่างง่าย ในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ (K)
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำภาพให้หน้าเนียนใสไร้สิว ในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ (K)
 4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิคทำภาพให้หุ่นสวยหน้าเรียว ในโปรแกรม Adobe Photoshop (K)
 5. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพแบบวินเทจได้ (P)
 6. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพแบบการ์ตูนได้ (P)
 7. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool ในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อทำให้ภาพเนียนใสไร้สิวได้ (P)
 8. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมือใน Liquify โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อทำให้ภาพบุคคลหุ่นสวยหน้าเรียวได้ (P)
 9. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุข สนุก และมีความสนใจในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง (A)
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์